Lindab a.s.

Rating a informácie o Lindab a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Lindab a.s. 91526 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 2. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9999% spoločností je horších ako Lindab a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Lindab a.s." href="http://lindab.sk-rating.com/">
   <img src="http://lindab.sk-rating.com/lindab.png" width="150" height="25" alt="Rating Lindab a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Lindab a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia